Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

2. přednáška - studium

2. JEŽÍŠ A KONEC SVĚTA


Tento týden budeme studovat, co Ježíš sdělil svým učedníkům o znameních, která budou před jeho druhým příchodem.
Většina textů je v evangeliích Matouše 24 a Lukáše 21

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDEJednoho dne jsou učedníci s Ježíšem a společně se dívají na chrám v Jeruzalémě.

Co Ježíš učedníkům řekl? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Mat 24,2Překvapení učedníci se ho poté na Olivové hoře zeptali, kdy to nastane a jaká budou znamení.
Učedníci se domnívali, že pokud dojde ke zničení chrámu, bude to spojeno s druhým příchodem Ježíše Krista.


O jakých dvou událostech však Ježíš hovořil? (OTÁZKA 2)


Již prorok Daniel v 6. století př. n. l. předpověděl, že Jeruzalém bude zničen a Ježíš každého před zkázou Jeruzaléma varoval. Dokonce dal instrukce, kdy bylo vhodné Jeruzalém opustit.

Kdy měli lidé opustit Jeruzalém? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Mat 24,15-17, Luk 21,20Jedny ze znamení předcházející druhý příchod Ježíše Krista budou války, hlad a zemětřesení.

Kde všedu se budou dít (na jakých místech)? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Mat 24,7

Ježíš také hovoří o zemětřeseních.

Jaká zemětřesení budou před druhým příchodem Ježíše Krista? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Luk 21,11

Zajímavé je se podívat na seznam nejsilnějších zemětřeseních v měřené historii na Wikipedii - a především na data těchto zemětřesení.

Další oblastí, kde dojde k zásadnímu posunu k horšímu, je morální stav.

K jaké době Ježíš přirovnal dobu těsně před svým druhým příchodem? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Luk 17,28 +30 + Juda 1,7 + Řím 1,26-27

Výstižně hovoří o morálním stavu v době konce biblická kapitola: 1Tim 3,1-5


Nebezpečným svodem v závěrečné době budou také falešní Kristové a falešní proroci.


Před čím Ježíš varuje v souvislosti s těmito podvodníky? Když uslyšíme, "hle tu je Mesiáš, nebo tam", co máme dělat? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Mat 24,23-24


Ne všechna znamení se již zcela naplnila. Ježíš prorokoval také něco velmi povzbudivé, co se ještě v plnosti nestalo.
O jaké proroctví/znamení se jedná? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Mat 24,14
ZÁVĚREČNÁ OTÁZKA

K jaké době kromě doby Sodomy a Gomory je ještě přirovnávána doba před druhým příchodem? Jednalo se o dobu, kdy lidé neměli čas na svého Boha, byli zasyceni prací, zábavou a starostí o různé věci. (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Mat 24,37Ježíš Kristus nechce, abychom jeho příchodem byli zaskočeni. Proto varuje všechny, kteří o to stojí. Varuje každého, aby ho zachránil pro své království. Stejně jako varoval lidi před svým nanebevstoupením obyvatele Jeruzaléma.

Jak na Jeho volání zareagujeme?


PODNĚT K ZAMYŠLENÍ

Ježíš o znameních svého druhého příchodu hovoří jako o "porodních bolestech" (Mat 24.8). Jak se vyvíjejí porodní bolesti co se týká čestnosti a intenzity?