Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

3. přednáška - studium

3. NÁVRAT KRÁLE KRÁLŮ


Tento týden budeme studovat, jak rozeznat příchod opravdového Ježíše Krista od falešného.
Bible online ZDE

Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Ježíš Kristus oznámil, že jeho blížící se druhý příchod ohlásí v přírodě některé výjimečné úkazy. Poslední ze tří významných nebeských úkazů se stal 13. 11. 1833.

O jaký úkaz se jednalo? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Mat 24,29 a začátek přednáškyDruhý příchod Ježíše Krista je velmi blízko.

Kdy bude? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Skutky 1,7

Učedníci se ptali Ježíše Krista, jaká budou znamení jeho druhého příchodu. Ježíš jim ve výčtu různých znamení však něco sdělil na prvním místě.

Na co je Ježíš upozornil nejdříve? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Mat 23,4-5Řada podvodníků o sobě prohlašuje, že jsou proroci, nebo mesiášové, Kristové. Přijde však také největší podvod všech dob - příchod falešného Krista

Kdo za tímto podvodem bude stát? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v 2. Kor 11,13-14, 2Tes 2,9Svody mohou být a budou velmi přesvědčivé. Falešní Kristové mohou předvádět znamení a divy, uzdravování, mohou citovat Bibli, ale...
Vyvolení nebudou svedeni. Proč? Budou důvěřovat Božímu slovu, které nám pomůže rozlišit pravost. Bible jasně hovoří o tom, jaký bude příchod opravdového Ježíše Krista.

Jaký bude 2. příchod Ježíše Krista?

Pro všechny viditelný: Matouš 24,28 nebo Zjevení 1,7
Přijde z nebe: Skutky 1,11, Lukáš 21,27
Přijde ve slávě a s anděly: Matouš 25,31
Bude slyšitelný pro každého: 1 Tesalonickým 4,16


Zvláštní věc čeká jak na živé, tak mrtvé spravedlivé - věřící v Ježíše Krista.

Co se stane při druhém příchodu s těmi, kteří jsou mrtví a spí? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v 1 Tesalonickým 4,16Co se stane s věřícími, kteří se dožijí 2. příchodu? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v 1 Tesalonickým 4,17Co ale lidé nevěřící, kteří se dožijí druhého příchodu? To popisují např. texty Zjevení 6,16, nebo Zjevení 16,18Ježíš Kristus nám nechává dostatek informací, abychom se nenechali oklamat. Činí to z nevýslovné lásky ke každému z nás. Přeje si abychom byli všichni zachráněni.