Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

4. přednáška - studium


4. JEŽÍŠ - DÁRCE ŽIVOTATento týden budeme studovat, co říká samotný Stvořitel o původu tohoto světa
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE. Zejména kniha Genesis (První Mojžíšova)
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Všechny funkční celky mají své tvůrce. Každý člověk si při pohledu např. na budovu uvědomuje, že aby jakákoliv budova mohla stát, potřebuje architekta, projektanta a samozřejmě stavitele. Málokdo předpokládá, že se budova postavila sama. Byt za miliardy let.

A jak je to s buňkami, organizmy, zvířaty, člověkem, ekosystémy, nebo vesmírem?
Vzniklo vše náhodou, nebo toto vše má svého architekta a stavitele?


Bůh se v Bibli představuje jako Stvořitel všeho. Záznam o stvoření je pak podrobně uveden v knize Genesis - 1. Mojžíšově

Jak dlouho trval proces stvoření popsán Bohem v Bibli? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Gen 1. kapitoleBoží stvoření má svou dokonalou posloupnost. Bůh je Bohem řádu a pořádku. Vše ve stvořitelském plánu na sebe dokonale navazuje.

Co Bůh stvořil třetí den? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v Gen 1,9-13Další (čtvrtý) den navazuje stvoření nebeských těles jako jsou hvězdy, slunce a měsíc. Pátý den byli stvořeni živočichové ve vodě a ptáci. Šestý den přichází stvoření pozemské zvěře a vrchol stvořitelského díla - člověk. Bůh však stvořil člověka jinak než ostatní stvoření.

Co bylo při stvoření člověka jedinečné? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v Gen 1,26Bůh sedmého dne (v sobotu) dokončil své stvořitelské dílo a požehnal a posvětil tento den. Sobota jako památné stvoření se bude studovat podrobně v rámci 12. přednášky.

Dokonalost Božího stvoření fascinuje vědce fascinuje vědce od nepaměti.
Např.: lidská kostra obsahuje v průměru 206 kostí. Když se tyto kosti "skládají" v zárodku lidského těla v lůně matky, je zajímavé se podívat na pravděpodobnost náhodného správného poskládání těchto kostí.
V případě jedné kosti je pouze jedna možnost, v případě dvou kostí jsou 4 možnosti, v případě 3 kostí se jedná o 27 možností, 4 256, 10 kostí je 10 miliard u 100 kostí již neexistuje teoretická možnost uspořádání. Vyloučeno, aby toto vzniklo náhodou. Co ale třeba 100 miliard buněk v lidském mozku, nebo 10 tisíc miliard buněk v lidském těle.

A co vesmír? Na něm si můžeme dobře uvědomit Boží moc. Bůh stvořil slunce, které během vteřinu vydá více energie, než lidé dokázali vyrobit od do Adama a Evy. Dnešní věda odhaduje, že v naší galaxii (mléčné dráze) je přibližně 100 miliard hvězd. Naše galaxie je však jedna z mnoha ve vesmíru. Odhaduje se, že podobných galaxií je přibližně 100 miliard.

Kdo stvořil toto všechno? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Izajáš 40.26Pro člověka je také fascinující způsob, jakým Bůh tvoří.

Jak Bůh takto ohromný prostor stvořil? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v Žalm 33,9 a Genesis 1,14Důkazy o Božím stvořitelském díle je možné vidět všude v přírodě. Apoštol Pavel o tom hovořil v Římanům 1. kapitole, 20. verši.

Za jakého předpokladu může člověk vidět věčnou moc a božství Stvořitele? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Římanům 1,20Bůh Otec netvořil sám. Hovoří o tom řada biblických textů - např. v Gen 1,26 se hovoří "učiňme". Jan Ef 3,9

ZÁVĚREČNÁ OTÁZKA
Kdo byl s Bohem Otcem u stvoření všeho? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Efezským 3,9 nebo v Janově evangeliu - Jan 1,1-3, a Jan 1,14Bůh je nejen Stvořitelem, ale také milujícím Otcem, který se o své stvoření stará (Žalm 145,15). Stvořená země poskytuje vodu, optimální teplotu, vzduch.

Nic nás od Boží lásky nemůže odloučit (Římanům 8,39)

Ježíš Kristus jako Stvořitel tohoto světa je ten, který současně přišel na tento svět zachránit každého člověka. Zemřel na kříži, aby zaplatit výkupné za mne, za tebe.


PODNĚT K ZAMYŠLENÍ
Často se můžeme setkat s tzv. teistickou evolucí, tedy názorem, že stvořitelských sedm dnů je pouze symbolickým vyjádřením evolučního procesu trvajícího miliardy let. To je však nelogické a nemožné.

Zde je několik důvodů proč:


Pochopení, že Ježíš Kristus je naším Stvořitelem vede člověka k ještě věčí vděčnosti za Jeho oběť na kříži. Samotný Stvořitel přichází z lásky zemřít za své stvoření. Takový je Ježíš Kristus!