Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

5. přednáška - studium

5. JEŽÍŠ A PÍSMO SVATÉ


Tento týden budeme studovat, čím je vlastně Bible.
Pro potřeby studia můžete využít Bibli online ZDE.
Přednáška na toto téma je k dispozici ZDE


Bible je nejprodávanější knihou všech dob. Není to náhodou, vždyť jejím autorem je samotný Bůh.
Je přesná? Můžeme ji důvěřovat? A jak nám představuje Boha?

Pokud je Bible pravdivá, náš věčný osud závisí na tom, zda ji důvěřujeme. Bible nám byla dána, abychom poznali Boží charakter a Jeho plán záchrany.


Bible byla napsána v průběhu 1.600 let a skládá se z několika desítek knih od mnoha autorů

Kolik knih Bible obsahuje a od kolika autorů? (OTÁZKA 1)
Odpověď najdete v Bibli, případně v přednášceMezi knihami nalézáme obdivuhodnou shodu, ač se mnozí z pisatelů nikdy nepotkali. Důvod je zřejmý - jeden zdroj, ze kterého všichni čerpali.

Jaké profese zastávali pisatelé jednotlivých knih? (OTÁZKA 2)
Odpověď najdete v přednášceHarmonie a jednota v knihách svědčí o tom, že tuto knihu inspiroval Bůh.

Jaký text v Bibli toto potvrzuje? (OTÁZKA 3)
Odpověď najdete v 2. Petrova 1.21 a 2. Timoteovi 3.17Bůh lidstvu poskytl Bibli i proto, že přímá komunikace s ním byla hříchem znemožněna. Bůh však přichází za hříšným člověkem po celé dějiny lidstva. V ráji přišel k Adamovi po jeho pádu do hříchu právě Bůh. Dnes k nám přichází také jako milující Otec.

A jako milující Otec nás také o všem, co se nás týká, informuje ve svém Slovu - Bibli.


Co o tom říká Bůh? (OTÁZKA 4)
Odpověď najdete v Amos 3,7Jak je to ale s věrohodností? Je přesná? Do roku 1947 byly k dispozici nejstarší opisy z roku 900 n. l.
Pak ale došlo k úžasnému objevu. Byly nalezeny tzv. Kumrámské svitky. U Mrtvého moře byly nalezeny části původních knih Starého zákona. Největší byl celý svitek knihy Izajáš. Pocházel z roku 125 př. n. l.

Kolik chyb v současných překladech našli odborníci při zkoumání 2.000 let starého svitku? (OTÁZKA 5)
Odpověď najdete v přednášceDo 19. století bylo známo o vzdálené minulosti velmi málo kromě toho, co bylo napsáno v Bibli. Příkladem je egyptská kultura a Rosettská deska. Podobně také Ebla a zde nalezené hliněné tabulky staré více jak 2.000 let. Jsou na nich zmíněna jména, která se shodují s biblickými jmény, obsahují zmínky o Sodomě a Gomoře, o potopě světa.


Další výjimečnou vlastností Bible je schopnost předpovídat buducnost. Obsahuje stovky proroctví, která se přesně naplnují.

V jakém textu o tom Bůh hovoří? (OTÁZKA 6)
Odpověď najdete v Izajáš 46,10Ježíš nám odhaluje budoucnost a jasně nám ukazuje, že Bible není obyčejnou knihou.

Předpověděla Bible pád nějaké říše? (OTÁZKA 7)
Odpověď najdete v Izajáš 13,19Bible dokonce předpověděla říši, která Babylon dobije. Dokonce jméno krále této říše a to před 150 lety před touto událostí -
Jeremjáš 51,11 a Izajáš 45,1.
Předpověd se naplnila, jako u ostatních dalších Bohem předpovězených událostí.


Ústřední postavou celé Bible je Ježíš Kristus - Jan 5,39. Bible má také jako Boží Slovo jedinečnou moc měnit lidské životy a charaktery zpět k obrazu Božímu. Právě díky moci Ježíše Krista.


Co učiní člověka skutečně svobodným? (OTÁZKA 8)
Odpověď najdete v Jan 8,32ZÁVĚREČNÁ OTÁZKA

Co je pravda? (OTÁZKA 9)
Odpověď najdete v Jan 17,17Bůh je Bohem svobody, máme tedy možnost se svobodně rozhodnout i v případě Bible.

Ježíš Kristus jako autor Bible nám zanechal tuto knihu jako dopis lásky. Můžeme otevřít a číst.


TIP

Svitky z Kumrámu jsou ONLINE na internetu a podívat se na ně můžete ZDE