Bez záznamu!

Facebook Bethany
Otazníky života
Spojení srdcí - nová kniha vydaná při příležitosti NTM
Bůh před soudem

Kontakt

Křesťanské SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY je výsledkem známé skutečnosti, že člověk je komplexní bytost - tělesná, duševní a také duchovní. Co to znamená? My všichni potřebujeme vedle uspokojování fyzických potřeb rovněž společenství přátel, možnost komunikovat, sdělovat si své poznatky a zkušenosti. Vzájemnou komunikací si tříbíme vlastní názory. Ve vzájemném rozhovoru poznáváme lépe toho druhého a také sebe. Pro svůj osobní růst potřebujeme stále nové informace a novou duchovní inspiraci. Ta slouží k našemu vzdělání a rozvoji naší osobnosti.

Duchovní ideály nepocházejí z hmoty, ale zase jen z duchovní bytosti. Tou největší inspirací je pro křesťanskou společnost zjevení zakotvené v Bibli. Inspirace starodávných proroků, evangelistů a apoštolů obsahuje různé důrazy osvětlující stále platnou pravdu o světě, člověku a životě vůbec. Zosobnění pravdy nacházíme v osobnosti Ježíše Krista. Věříme, že duchovní vliv Boha Stvořitele působí na každého člověka, a proto se může každý člověk se seslaným poselstvím setkat. Každý z nás může denně prožívat sílu duchovního rozměru.

Více o Společenském centru Bethany najdete na www.spolecenskecentrum.cz

Společenské centrum Bethany Prosek
Jablonecká 4/723
190 00 Praha 9 Prosek

Pavel Šimek
pastor
e-mail: p.simek@volny.cz
tel.: +420 731 113 252


Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete napsat svůj názor, připomínku či dotaz.

 

Příspěvek

Vstupní pole označené: [*] jsou povinné!

Ověřovací kód